Comisii de specialitate

Consiliul Local Studina
1. Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism:
Matei Ioan - Presedinte
Dobeanu Stefan - Secretar
Fota Florian - Membru 
 
2. Comisia pentru activitati economico-financiare, activitati social - culturale, culte juridical si de disciplina:
Gheorghe Ghenea - președinte
Bîrzu Mihai - secretar
Dădulescu Radu-Sorin - membru
Cârstina Eugen - membru
Burda Petre - membru
 
3. Comisia pentru munca si protectie sociala protectie copii, tineret si sport invatamant, sanatate si culte:
Guicin Mihaela-Maria-președinte
Șerban Constantin-membru
Burda Gabriel-membru